Đối tác

Abbie Gregg (AGI)

Ngày đăng: 13-06-2014 | Lượt xem: 1453

Thành lập năm 1985, Abbie Gregg, Inc. (AGI) cung cấp các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật trong các ngành bán dẫn, công nghệ na nô, quang điện, hiển thị màn hình phẳng và linh động, hệ vi cơ điện tử, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác

Thành lập năm 1985, Abbie Gregg, Inc. (AGI) cung cấp các dịch vụ tư vấn và kỹ thuật trong các ngành bán dẫn, công nghệ na nô, quang điện, hiển thị màn hình phẳng và linh động, hệ vi cơ điện tử, công nghệ sinh học và các lĩnh vực công nghệ tiên tiến khác

Các dịch vụ của AGI:

- Tư vấn từ đầu

- Thiết kế phòng thí nghiệm và phòng sạch

- Mô hình hóa

- Cải tiến quá trình

- Cung cấp tài liệu kỹ thuật

- Thiết kế phần thiết bị

- Đặt lại/ bảo trì thiết bị

- Thiết kế lắp đặt thiết bị

- Độ rung và nhiễu điện từ

- Kiểm tra thiết bị và tính pháp lý

- Các hoạt động công nghệ cao/IE

- Tư vấn cho các nghiên cứu

- Tuyển dụng