Đối tác

AEP Technlogogy

Ngày đăng: 13-06-2014 | Lượt xem: 1870

AEP Technlogogy là nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong công nghệ đo lường bề mặt của màng mỏng với các chức năng như: Step height, đo độ nhám bề mặt với độ phân giải cỡ Angstrom, định lượng các vết xước với chức năng đo chiều sâu, chiều rộng và thể tích, đo độ phẳng bề mặt và ứng suất màng, đo độ dày màng…

AEP Technlogogy là nhà cung cấp hàng đầu thế giới trong công nghệ đo lường bề mặt của màng mỏng với các chức năng như: Step height, đo độ nhám bề mặt với độ phân giải cỡ Angstrom, định lượng các vết xước với chức năng đo chiều sâu, chiều rộng và thể tích, đo độ phẳng bề mặt và ứng suất màng, đo độ dày màng…

Trang chủ của AEP Technlogogy