Đối tác

Agilent Technology

Ngày đăng: 19-06-2014 | Lượt xem: 2303

Agilent Technology có rất nhiều line sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mới đây nhất, Agilent vừa mua lại nhà máy của hãng Varian để hoàn thiện các sản phẩm của mình trong lĩnh vực phân tích. Do vậy, chúng tôi là một trong những nhà phân phối của Agilent cho dòng sản phẩm phân tích của Varian

Agilent Technology có rất nhiều line sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mới đây nhất, Agilent vừa mua lại nhà máy của hãng Varian để hoàn thiện các sản phẩm của mình trong lĩnh vực phân tích. Do vậy, chúng tôi là một trong những nhà phân phối của Agilent cho dòng sản phẩm phân tích của Varian

Các sản phẩm chính:

- Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS

- Inductively Coupled Plasma

- Máy quang phổ huỳnh quang

- Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi chuỗi Fourier FTIR

- Máy quang phổ tử ngoại – khả kiến UV-VIS, UV-VIS-NIR