Bài thực hành điện tử - viễn thông

:Thiết bị dạy nghề điện tử

:Liên hệ

:024 3678 1666

Cung cấp các bài thực hành cơ bản về hệ thống M.P.T và hệ thống Hi End như:

-         Hạ tầng trạm làm việc độc lập

-         Các modun độc lập

-         Thực hành về kỹ thuật âm thanh, hình ảnh.

-         Công nghệ và hệ thống thông tin RF/MW/FO.

-         Thí nghiệm về Radar

-         Các hệ thống kết nối và truyền thông

-         Kết nối có dây và không dây...

Ngoài ra còn nhiều bài thực hành Điện tử Viễn thông như: Bài thực hành điện tử công suất, Bài thực hành điều khiển PLC, Bài thực hành kỹ thuật vi xử lý ...