Bộ hiển thị đo chân không Display One

:Bơm chân không

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Leybold Vacuum (CHLB Đức)

Model: Display One

Khoảng hiện thị: 5x10-4 đến 1x103 mbar.

Hiển thị bằng 2 chữ số:

Hiển thị theo các đơn vị: mbar, tor hoặc Pa

Kết nối được với các loại đầu đo: TTR211, TTR216 S, TTR 90, TTR90S, TTR91, TTR91 S, TTR96 S