Bơm chân không Scrollvac

:Bơm chân không

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Leybold Vacuum.

Type: Scrollvac

Dòng bơm chân không Scrollvac là dòng bơm được sử dụng trong các ngành:

- Hàn bằng chùm tia điện tử.

- Công nghệ Laser.

- Hệ thống cảm biến đo độ dò.

- Máy gia tốc/synchrontrons

- Các thiết bị phân tích bề mặt.

- Kính hiển vi điện tử quét.

- Load lock

- Quang phổ.

- Sản xuất đèn

- Dùng làm bơm sơ cấp cho hệ thống bơm Turbo phân tử.

Lưu lượng: đến 72 m3/h

Độ chân không tới hạn: đến 0,01 mbar.