Bơm chân không Sogevac SV500B

:Bơm chân không

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Leybold Vacuum (CHLB Đức)

Model: SOGEVAC 500B.

Dòng bơm hút chân không SOGEVAC của Leybold là dòng bơm có lưu lượng lớn (Có thể đạt đến 1200 m3/h) , độ chân không nhỏ.

Thường được sử dụng trong các ngành:

- Gia công nhiệt/ Luyện kim.

- Cấp chứng nhận kiểm soát phòng nổ (ATEX)

- Và nhiều ngành khác.

Lưu lượng: 570 m3/h.

Độ chân không tới hạn:

- Khi không có Gas ballast: 0,08 mbar

- Khi có 1 Gas ballast       : 0,7 mbar.

Cấp bảo vệ                      : IP54.