Bơm màng chân không DIVAC

:Bơm chân không

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Leybold Vacuum

Dòng sản phẩm: Bơm màng chân không (Diaphragm Vacuum Pumps)

Đây là dòng bơm sử dụng công nghệ bơm màng để hút chân không. Nó được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hóa chất hoặc trong các lĩnh vực hút chân không trong môi trường dễ ăn mòn kim loại. Ngoài ra nó còn được sử dụng làm bơm sơ cấp cho các hệ thống hút chân không cao.

Lưu lượng và độ chân không bơm đạt được không cao.

- Lưu lượng: đến 2 m3/h.

- Độ chân không tới hạn: đến 3 mbar.