Các thiết bị thử nghiệm sắt thép

:Thiết bị khoa học công nghệ

:Liên hệ

:024 3678 1666

- Các máy thử kéo nén đến 200 tấn điều khiển cơ điện hoặc tự động hoàn toàn.
- Các máy thử uốn.
- Máy phân tích thành phần kim loại.
- Máy soi cấu trúc kim loại.

- Các máy thử kéo nén đến 200 tấn điều khiển cơ điện hoặc tự động hoàn toàn.
- Các máy thử uốn.
- Máy phân tích thành phần kim loại.
- Máy soi cấu trúc kim loại.