Đầu đo chân không PTR90

:Bơm chân không

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Leybold Vacuum (CHLB Đức)

Model: PTR90

Khoảng đo,  mbar (torr):  5.10-9 ... 1000 (3,75.10-9...750)

Kiểu kết nối: PTR DN25 KF, PTR DN40 KF, PTR DN40 CF

Cáp kết nối có độ dài từ 5m đến 100m