Đầu đo chân không TTR91

:Bơm chân không

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Leybold Vacuum (CHLB Đức)

Model: TTR91

Dải đo,    mbar(torr): 5x10-4 ... 1x103 (3,75x10-4 ... 0,74x103 ).

Chiếu dài lớn nhất của cáp kết nối: 100m.