Đối tác

Erba

Ngày đăng: 13-06-2014 | Lượt xem: 1442

Erba là nhà cung cấp thiết bị trong lĩnh vực sinh học phân tử, y tế

Erba là nhà cung cấp thiết bị trong lĩnh vực sinh học phân tử, y tế với các sản phẩm như:

-          Thiết bị phân tích lâm sang

-          Thiết bị đọc Elisa

-          Thiết bị tẩy Elisa

-          Thiết bị phân tích huyết học

-          Thiết bị phân tích điện phân

-          Thiết bị phân tích Urine

Các loại thuốc thử và phụ kiện