Đối tác

Grant Instruments

Ngày đăng: 13-06-2014 | Lượt xem: 1313

Grant có mặt ở hầu hết các phòng thí nghiệm hóa – sinh trên thế giới. Điều đó khẳng định thương hiệu và chất lượng các sản phẩm của Grant.

Grant có mặt ở hầu hết các phòng thí nghiệm hóa – sinh trên thế giới. Điều đó khẳng định thương hiệu và chất lượng các sản phẩm của Grant.

Các sản phẩm chính:

- Máy khuấy ổn nhiệt và bể điều nhiệt tuần hoàn.

- Bể giữ nhiệt và làm lạnh tuần hoàn.

- Bể rung nước

- Bể rửa siêu âm

- Hệ thống làm khô / làm mát

- Densitometers

- Máy rung và trộn

- Tủ ấm lắc