Hệ thống lắng đọng chùm điện tử (Electron Beam Deposition System)

:Thiết bị công nghệ cao

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hệ thống lắng đọng chùm điện tử (Electron Beam Deposition System)

Ưu điểm: Hợp thức hóa học và độ tinh khiết của màng được đảm bảo, bốc bay được hầu hết các loại vật liệu khó nóng chảy, tiết kiệm nguyên liệu., tiết kiệm nguyên liệu.

Ứng dụng: Công nghệ bán dẫn, mạ dụng cụ quang học, dụng cụ cơ khí chính xác…

Xem catalog