Hệ thống phún xạ

:Thiết bị công nghệ cao

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hệ thống phún xạ (Sputtering system)

Ưu điểm: Có thể tạo màng trên diện tích đế lớn, theo nhiều hướng, độ bám dính của màng tốt, độ đồng nhất cao. Quy trình ổn định, dễ sử dụng.

Ứng dụng: Sensor technology, tribology, quang điện tử…

Xem catalog