Hệ thống sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC Ultimate 3000

:Thiết bị phân tích đo lường

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Thermo Scientific

Model: Ultimate 3000 Standard System.

Bơm sắc ký lỏng hiệu năng cao áp LPG-3400SD:

- Hai piston, chương trình thành phần bốn (04) dòng dung môi

- Thang tốc độ dòng: 0,2 đến 10 mL/phút.

- Độ chính xác tốc độ dòng: ± 0,1%

- Dải áp suất hoạt động: tối đa 620 bar.

...

Bơm mẫu tự động WPS-3000SL:

- Số lọ mẫu: 120 lọ 2mL hoặc 216 lọ 1,2mL, ba vi đĩa 96- hoặc 384-giếng

- Thể tích bơm mẫu có thể thay đổi, độ lặp lại 0,25% RSD ở 5 μL và lớn hơn

- Thể tích bơm mẫu tối thiểu: 1 μL có thể được bơm vào máy từ mẫu 5 μL

- Thể tích bơm mẫu: 0,01 đến 25 μL vòng mẫu chuẩn, lên đến 500 μL.

...

Bộ phận ổn nhiệt cột tách TCC-3000SD:

- Có chức năng tự động xác định cột tách, ổn nhiệt đồng thời lên đến 12 cột tách

- Bao gồm bộ phận ổn nhiệt dung môi trước khi vào cột và thay đổi, sau khi ra khỏi cột, thể tích mỗi bộ phận 2uL

- Thang nhiệt độ có thể điều khiển: 5-80oC, độ lặp lại ± 0,1oC

- Bao gồm màn hiển thị tình trạng hoạt động và các thông số của bộ phận ổn nhiệt

Đầu dò  VWD-3100

- Thang bước sóng: 190-600 nm (Lên đến 900 nm nếu option thêm đèn Tungsten)

- Độ chính xác bước sóng: ± 1,0 nm,

- Độ lặp lại bước sóng: ± 0,1 nm,

- Độ rộng khe đo: 6 nm

...

Phần mềm chuyên dụng điều khiển và sử lý số liệu:

- Điều khiển số tất cả các thông số toàn bộ hệ thống sắc ký lỏng

- Thu nhận và sử lí tất cả các dạng dữ liệu sắc ký.

- Chức năng "Hướng dẫn từng bước tạo phương pháp phân tích".

- Hỗ trợ mạnh mẽ các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm GLP và chức năng kiểm toán

- Hệ thống nhật ký ghi lại ngày giờ chạy mẫu, những lỗi xảy ra trong quá trình hoạt động, nhắc nhở người sử dụng khi yêu cầu bảo dưỡng.

...