Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-Vis 1800

:Thiết bị phân tích đo lường

:Liên hệ

:024 3678 1666

Hãng sản xuất: Shimadzu Scientific Instruments (Nhật Bản)

Máy UV- Vis 1800 dùng để phân tích định tính cũng như định lượng các hợp chất hữu cơ hoặc vô cơ, phân tích các hợp chất hữu cơ ,vô cơ, phức chất, xác định mức độ tinh khiết của chất.

Dải đo 190 to 1100nm
Spectral bandwidth 1nm (190 to 1100nm)
Bước sóng hiển thị 0.1-nm increments
Bước sóng cài đặt 0.1-nm increments (1-nm increments when setting scanning range )
Độ chính xác bước sóng ±0.1nm at 656.1nm D2
±0.3nm (190 to 1100nm)
Độ lặp lại bước sóng ±0.1nm
Ánh sáng lạc less than 0.02% NaI at 220nm, NaNO2 at 340nm
less than 1.0% KCl at 198nm
Hệ thống trắc quang Hai chùm tia (Double Beam)
Phạm vi trắc quang Absorbance: -4 to 4 Abs
Transmittance: 0% to 400%
Độ chính xác ±0.002 Abs (0.5Abs)
±0.004 Abs (1.0Abs)
±0.006 Abs (2.0Abs)
Độ lặp lại less than ±0.001 Abs (0.5Abs)
less than ±0.001 Abs (1Abs)
less than ±0.003 Abs (2.0Abs)
Độ ổn định đường nền less than 0.0003 Abs/H at 700nm 
(one hour after light source turned ON)
Độ phẳng đường nền within ±0.0006 Abs 
(190 to 1100nm,one hour after light source turned ON)
Độ ồn Within 0.00005 Abs RMS value (at 700nm)
Kích thước(D×R×C) 450(W) x 490(D) x 270(H)
Trọng lượng 15kg
Máy in DPU, ESC/P, PCL printers, USB I/F Windows-compliant printers are available with USB memory and PC software
Memory USB memory (option) Saved as text and UVPC file
Performance for PC USB memory+UVProbe (standard) Win XP