Máy thử uốn mẫu thép

:Thiết bị khoa học công nghệ

:Liên hệ

:024 3678 1666

Sử dụng để thử uốn và thử nắn cho thép. Thiết bị bao gồm một kích thuỷ lực và cán piston trực tâm, được gắn ngang cùng với một khung thép vững chắc. Khung này cũng đồng thời giữ 2 gối thử cố định.

Đáp ứng các tiêu chuẩn: EN ISO 7438 / EN 10080 / ASTM A615 / ASTM A615M

Sử dụng để thử uốn và thử nắn cho thép. Thiết bị bao gồm một kích thuỷ lực và cán piston trực tâm, được gắn ngang cùng với một khung thép vững chắc. Khung này cũng đồng thời giữ 2 gối thử cố định.

Đáp ứng các tiêu chuẩn: EN ISO 15630-1, 7438 / EN 10080 / ASTM A615-89 / ASTM A615M-89

Đặc tính kỹ thuật

  • Mức tải tối đa                          : 120kN
  • Công suất                               : 750W
  • Tốc độ uốn                              : 90mm/phút
  • Thử uốn tới góc 900
  • Thử nắn sau khi thử uốn tới góc nhỏ nhất là 200
  • Cung cấp kèm theo 2 gối đỡ đường kính f.50mm và f.100mm
  • Các gối uốn cho các cỡ thép khác nhau cần đặt hàng riêng tùy thuộc nhu cầu cụ thể của từng phòng thí nghiệm