Modul phân tích sóng A6_TRANSCOM INSTRUMENTS

:Thiết bị phân tích đo lường

:Liên hệ

:024 3678 1666

• Dải tần số: 10MHz đến 6000MHz (10MHz đến 4200MHz)
• Điều chế tín hiệu: FM, AM, GSM, WCDMA, LTE và NB-IoT
• DANL: -168 dBm @1GHz (độ nhạy cao, chuẩn hóa đến 1Hz)
• Độ phân giải rộng: 10Hz đến 5MHz
• Độ sâu lưu trữ dữ liệu 1Gbit cho việc nắm bắt và phân tích
• Thư viện API