Module kiểm tra điện động lực

:Thiết bị dạy nghề điện tử

:Liên hệ

:024 3678 1666

Xuất xứ: Việt Nam

Chúng tôi có khả năng cung cấp trọn bộ giải pháp cho các module thực hành trong đào tạo về kỹ thuật điện như:

- Các bài thực hành cơ bản về kỹ thuật điện

- Các module cho việc kiểm tra kỹ thuật lắp đặt điện như: (Lắp đặt hệ thống đèn, lắp đặt hệ thống tín hiệu, lắp đặt hệ thống điện động lực, lắp đặt hệ thống bảo vệ điện, lắp đặt hệ thống báo cháy…

- Các module phục vụ kiểm tra kỹ thuật lắp đặt điện cho tòa nhà (BUS system).

- Các module về động cơ điện.

- Các module về điện tự động hóa như: PLC, mô hình đèn giao thông, các mô hình thông minh khác…