Đối tác

NABERTHERM

Ngày đăng: 13-06-2014 | Lượt xem: 1872

Nabertherm là nhà sản xuất lò công nghiệp và lò đốt với một dãy sản phẩm rộng, nhiệt độ tới 3000 °C

Nabertherm là nhà sản xuất lò công nghiệp và lò đốt với một dãy sản phẩm rộng, nhiệt độ tới 3000 °C. Từ hơn 60 năm nay Nabertherm xuất khẩu 70 % sản phẩm ra khắp thế giới. Với gần 350 công nhân viên Nabertherm sản xuất mỗi năm khoảng 7000 lò. Với khối lượng sản xuất này Nabertherm là một trong số những cơ sở chính cung cấp lò nung trên thế giới.

Các sản phẩm chính:

-          lò múp / Muffle Furnace

-          Lò nung nóng trước / Preheating furnace

-          Lò khử lớp phủ hữu cơ / Ashing Furnace

-          Lò nung dạng ống / Tube Furnace

-          Lò sấy / Ovens

-          Lò khí tuần hoàn / Air Circulation Furnace

-          Lò buồng / Chamber Furnace

-          Lò nấu chảy / Mealting Furnace

-          Lò nung nhiệt độ cao / High – Temperature Furnace.

-          Lò thiêu kết kiểu Zirconia / Sintering Furnace of Zirconia.

-          Lò chân không / Vacuum Furnace

-          Lò dùng cho chế tạo răng giả / Dental Furnace.

Trang chủ Nabertherm