Đối tác

Shimadzu

Ngày đăng: 19-06-2014 | Lượt xem: 1830

Shimadzu có hơn 100 năm trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị phân tích. Sản phẩm của Shimadzu rất dễ sử dụng, đa năng, có chất lượng của Nhật Bản và giá cả hợp lý.

Shimadzu có hơn 100 năm trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị phân tích. Sản phẩm của Shimadzu rất dễ sử dụng, đa năng, có chất lượng của Nhật Bản và giá cả hợp lý.

Các sản phẩm chính:

-          Các thiết bị phân tích sắc ký: Sắc ký lỏng, sắc ký khí, sắc ký ion…

-          Các thiết bị phân tích phổ: FTIR, AAS, UV-VIS, UV-VIS NIR

Các thiết bị phân tích nhiệt: TGA,DTA,DSC…