BỘ PHÂN TÍCH SỮA VÀ BỘ ĐẾM TẾ BÀO SOMATIC

Giá: Liên hệ

BỘ PHÂN TÍCH SỮA VÀ BỘ ĐẾM TẾ BÀO SOMATIC

Model: MIA-COMBO

Máy đếm tế bào soma & Máy phân tích sữa bằng sóng siêu âm + BỘ TIÊU CHUẨN MÀN HÌNH LCD 22 ”
====================
BỘ KHỞI ĐỘNG – 1 MÁY TÍNH. (cho 100 lần kiểm tra) ĐƯỜNG ỐNG TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI
ADAPTOR

MIA-COMBO_SPEC

Nội dung đang cập nhật...