BUỒNG KỴ KHÍ- Ủ 500 ĐĨA PETRI- CUNG CẤP KHÍ KÉP – AW500TG

Giá: Liên hệ

BUỒNG KỴ KHÍ-Ủ 500 ĐĨA PETRI-CUNG CẤP KHÍ KÉP

Model: AW500TG

Cung cấp khí kép

Công suất ấp: 500 Đĩa Petri
Công suất liên động: 60 Đĩa Petri
Cộng với hệ thống đầu vào đĩa Petri đơn
Cung cấp khí kép

1) Khí hỗn hợp 10% H2 + 10% CO2 + 80% N2 (Ủ và xả khóa)
2) N2 (Chỉ khi xả khóa)
Nguồn điện: 240V.AC, 50Hz, 500W
Phạm vi nhiệt độ Môi trường xung quanh: + 4 ° C đến 42 ° C
Nhiệt độ ổn định: ± 0,5 ° C @ 37 ° C
Kích thước tổng thể:AW-SG_TG-SERIES_SPEC W = 1473mm, D = 667mm, H = 700mm

Nội dung đang cập nhật...