HẤP THỤ NGUYÊN TỬ, NGỌN LỬA VÀ KIỂU LÒ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG AAS210

Giá: Liên hệ

HẤP THỤ NGUYÊN TỬ, NGỌN LỬA VÀ KIỂU LÒ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Model: AAS210
Hấp thụ nguyên tử, Ngọn lửa hoàn toàn tự động và loại tháp pháo 6 đèn, hiệu chỉnh nền D2 & SH, kiểm soát dòng chảy tự động, ngọn lửa Air-C2H2 và ngọn lửa không khí-C2H2-O2 đã được cấp bằng sáng chế (Thay thế cho ngọn lửa N2O-C2H2) với lò than chì tự động thay đổi
Hoàn chỉnh với hệ thống lò graphit, bộ lấy mẫu tự động lò graphit,
phần mềm và đèn Cu, Mn, Hg, Cd, Ba

AAS210_SPEC

Nội dung đang cập nhật...