MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ + BỘ GHI DỮ LIỆU AQ-9901SD

Giá: Liên hệ

MÁY ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ + BỘ GHI DỮ LIỆU

Model: AQ-9901SD

Máy đo chất lượng không khí + máy ghi dữ liệu
CO2, CO, O2, Độ ẩm, Điểm sương, Nhiệt độ. 6 trong 1
* Phạm vi CO2: 0 đến 4.000 ppm x 1 ppm.
* Phạm vi O2: 0 đến 30,0% x 0,1%.
* Phạm vi CO: 0 đến 1.000 ppm x 1 ppm
* Phạm vi độ ẩm: 10 đến 95% RH.
* Nhiệt độ điểm sương. và Nhiệt độ bầu ướt. đo đạc.
Thời gian lấy mẫu: 2 giây đến 8 giờ 59 phút. 59 giây
Đầu ra dữ liệu: Giao diện máy tính RS 232 / USB PC

AQ-9901SD_SPEC

Nội dung đang cập nhật...