MÁY ĐO MÀU TES-135

Giá: Liên hệ

MÁY ĐO MÀU

Model: TES-135
Kiểm tra sự khác biệt về màu sắc giữa hai mẫu.
Sự khác biệt về màu sắc được hiển thị f. (L *, a *, b *), f. (E * ab, C * ab, H * ab), f. (Y, x, y), f. (X, Y, Z ) hoặc f. (Rs, Gs, Bs)
Không gian màu được hiển thị (L *, a “, b *), (L *, C * ab, hab), (Y, x, y), (X, Y, Z ) hoặc (Rs, Gs, Bs).
Chức năng Tối đa, Tối thiểu và Trung bình. Chức năng
dung sai.
Bộ nhớ tự động (99 bộ) & Chức năng đọc.
Giao diện USB mini.

TES-135_SPEC

Nội dung đang cập nhật...