MÁY PHÂN TÍCH SỮA TỰ ĐỘNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM MIA-LW

Giá: Liên hệ

MÁY PHÂN TÍCH SỮA TỰ ĐỘNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Model: MIA-LW
Tốc độ đo 50 giây.
Cơ sở dữ liệu lớn để lưu và quản lý các phép đo
Phạm vi đo:
FAT – 0,01% – 25% (tùy chọn: 45%)
SNF – 3% – 40%
Mật độ – 1000 –1160kg / m3
Protein – 2% – 15%
Lactose – 0,01% – 20%
Thêm nước – 0% – 70%
Nhiệt độ mẫu sữa – 5 ° C– 40 ° C
Điểm đông – -0.400 –0.700 ° C
Muối – 0,4– 4%
(tùy chọn: PH – 0 – 14)
(tùy chọn: Độ dẫn – 2 – 14)
(tùy chọn: Tổng chất rắn – 0 –50%)

MIA-LW_SPEC (1)

Nội dung đang cập nhật...