MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG AAS220A

Giá: Liên hệ

MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Model: AAS220A

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, tháp pháo 8 đèn hoàn toàn tự động, ngọn lửa và kiểu lò nung hoàn toàn tự động, hiệu chỉnh nền D2 & SH, điều khiển lưu lượng tự động, thay đổi tự động
ngọn lửa và lò graphit không khí-C2H2, tự động lấy mẫu bằng ngọn lửa và lò graphit (tùy chọn), không khí được cấp bằng sáng chế-C2H2-O2 ngọn lửa (tùy chọn),
Hoàn thành với phần mềm và Đèn cathode rỗng Cu, Hg, Cd

AAS220A_B_SPEC

Nội dung đang cập nhật...