MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ, LOẠI NGỌN LỬA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG AAS220B

Giá: Liên hệ

MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ, LOẠI NGỌN LỬA HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Model: AAS220B

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, tháp pháo 8 đèn loại ngọn lửa hoàn toàn tự động, hiệu chỉnh nền D2 & SH, điều khiển lưu lượng tự động, bộ lấy mẫu tự động ngọn lửa ngọn lửa Air-C2H2 (tùy chọn), ngọn lửa không khí-C2H2-O2 được cấp bằng sáng chế (tùy chọn),
Hoàn thành với phần mềm và Cu , Đèn cathode rỗng Hg

AAS220A_B_SPEC

Nội dung đang cập nhật...