MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ TÍCH HỢP AAS220AEs

Giá: Liên hệ

MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ TÍCH HỢP

Model:  AAS220AEs

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử, ngọn lửa và kiểu lò tích hợp
Điều khiển PC hoàn toàn tự động, tháp pháo 8 đèn, hiệu chỉnh nền D2,
tự động thay đổi ngọn lửa không khí-C2H2 và lò graphit,
Hoàn chỉnh với phần mềm và Đèn cathode rỗng Cu, Hg, Cd

AAS220A_B_SPEC

Nội dung đang cập nhật...