Ứng dụng của bơm chân không trong Sản xuất nhựa

Bơm chân không được ứng dụng rộng rãi trong chế biến nhựa, chủ yếu để chiết xuất khí và hơi.